Naš cenovnik

TERETANA + CARDIO

Dnevni trening 800 rsd
12 termina 2.800 rsd
16 termina 3.000 rsd
30 termina 3.200 rsd

VOĐENI TRENINZI

8 termina 5.300 rsd
12 termina 6.300 rsd
16 termina 7.300 rsd

VOĐENI TRENINZI + FIT PASS

12 termina 4.500 rsd

GRUPNI FITNESS

1 termin 800 rsd
8 termina 2.600 rsd
12 termina 3.000 rsd

GRUPNI FITNESS + TERETANA + CARDIO

GRUPNI FITNESS 8 termina + 4 termina TERETANA i CARDIO 4.000 rsd
GRUPNI FITNESS 8 termina + 8 termina TERETANA i CARDIO 4.200 rsd
GRUPNI FITNESS 8 termina + 12 termina TERETANA i CARDIO 5.300 rsd
GRUPNI FITNESS 12 termina + 4 termina TERETANA i CARDIO 4.000 rsd
GRUPNI FITNESS 12 termina + 8 termina TERETANA i CARDIO 4.500 rsd
GRUPNI FITNESS 12 termina + 12 termina TERETANA i CARDIO 5.300 rsd