Dr Feelgood u Green fitnessu

Dr Feelgood u Green fitnessu

Dr Saša Plećević

Rođen 19.05.1970. godine u Požarevcu, gde je zavrsio Srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet zavrsio je u Nišu, gde je dve godine radio u Hitnoj medicinskoj pomoći. Nakon toga se seli u Beograd, gde je radio i završio specijalizaciju iz oblasti anesteziologije sa reanimatologijom na VMA. U SAD se usavršavao u oblasti fitnesa. Sportom se bavi od detinjstva.
Diplomirao je i na Sportskoj akademiji, a sada završava doktorat iz oblasti sportske medicine. Portparol je udruženja za Medicinu sporta Srbije i tvorac programa Dr. Feelgood.

Program dr Feelgood

Program Dr Feelgood je program za zdrav život koji ima za cilj da se osećate dobro i da budete zdravi. Osmislio ga je dr. Saša Plećević, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, usavršavajući ga teoretski četiri godine a već sedam godina aktivno ga sprovodeći u praksi. Program čine:

  • Medicinski pregled, koji se sastoji iz četiri dela (anamneza sa EKG, test opterećenja (ergometrija), ergospirometrija i antropometrija)
  • Dozirana, individualno programirana fizička aktivnost (trening)
  • Pravilna ishrana

Program se sprovodi tri puta nedeljno u trajanju od sat vremena i namenjen je odraslim, zdravim osobama, muškog i ženskog pola. Trening je poluindividualni, vežba po šest osoba u grupi i sprovodi se pod kontrolom trenera tokom celog časa. Tokom treninga vežba se na spravi Kinesis ili Total Gym i na loptama koje su ujedno i jedini rekvizit. Takođe, tokom treninga vežbači nose pulsmetar kojim se vrši stalna kontrola opterećenja.